بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
 
 

تماس با شرکت  نشانی پستی شرکت :
تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان برزیل غربی، پلاک 25
تلفن‌های تماس: 42-88623940، فکس : 88623919

آدرس نیروگاه شهید منتظر قائم:
استان البرز، کرج، کیلومتر ۷ جاده ملارد.
 تلفن‌های تماس: 5-02636600701، فکس: 02636600708

فرم تماس با شرکت