بـرگ نخسـت  دربــاره شرکـت مطالـب تحليلي شرکـت هاي زيـرمجموعـه اخبــار و رويــدادها بورس انــرژي تمــاس بـا مـا
       
  شرکت هاي خدمات نيروگاهي سايت هاي خبري مربوط به صنعت برق شرکت هاي برق منطقه اي کشور شرکت هاي مديريت توليد برق کشور سازمان توسعه برق ايران مديريت شبکه برق ايران پژوهشگاه نيرو مپنا سنديکاي شرکت هاي توليد کننده برق سنديکاي صنعت برق ايران شرکت سرمايه گذاري خوارزمي بورس اوراق بهادر تهران شرکت بورس انرژی شرکت فرابورس ایران پرتال وزارت نيرو شركت مادر تخصصي توانير سازمان بهره وري انرژي ايران سازمان انرژي هاي نو ايران  
 
 
   
   
 

بورس انرژی

نخستین معامله یک نیروگاه با کد معاملاتی عام در بورس انرژی معاملات پررونق برق در یک روز معاملاتی؛ رشد 150 درصدی معاملات بورس انرژی در دو هفته گذشته نخستین معامله یک نیروگاه با کد معاملاتی عام در بورس انرژی معاملات پررونق برق در یک روز معاملاتی؛ رشد 150 درصدی معاملات بورس انرژی در دو هفته گذشته معامله در رینگ بین المل بورس انرژی روز خوب بورس انرژی در تابلوی فیزیکی آماده مذاکره با بورس انرژی هستیم عرضه فرآورده های نفتی صادراتی منوط به موافقت وزارت نفت است ١٠٠ هزار بشکه نفت خام هفته اول آذر در بورس عرضه می شود درج سه کالای جدید در بازار فیزیکی کرواسی در انتظار معامله نفت در بورس انرژی ایران معامله بیش از 33 میلیارد ریال کالا در بورس انرژی انجام نخستین معامله کدهای معاملاتی عام برق در بورس انرژی حلال 402 یکه تازه بازار فیزیکی بورس انرژی تأمین برق صنایع از بورس انرژی معامله در رینگ بین المل بورس انرژی روز خوب بورس انرژی در تابلوی فیزیکی آماده مذاکره با بورس انرژی هستیم